Aktualności


Informujemy Rodziców, że przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny

od 6-24. o8.2018r. 

O dokładnym terminie zapisów poinformujemy do 20 kwietnia.

 


Uwaga Rodzice!

Dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju powstał ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 ul. Góreckiego

w Nowym Porcie.

Koordynator- p. Elżbieta Kawalec tel. 343-03-21


Uwaga Rodzice!

Rekrutacja na rok szk. 2018/19 dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola rozpocznie się drogą elektroniczną 12.03.2018r.
przez stronę internetową

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

12.03.-23.03.2018r. godz. 15.00- wprowadzanie danych dziecka do systemu. Składanie kart zapisu do placówki wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.04.2018r. godz. 15.00- publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

10.04.2018r. – 17.04.2018r. godz.15.00- podpisywanie umów (potwierdzenie woli przyjęcia do p-la),

19.04.2018r. godz. 15.00- publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 


Dziękujemy serdecznie dyrekcji, pracownikom, seniorom Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” za przepiękne i pouczające przedstawienie

Dyrekcja, personel i dzieci Przedszkola nr16 w Gdańsku


Dyrektor, rada pedagogiczna i dzieci z  Przedszkola nr 16 składają serdeczne podziękowania jednostce Straży Granicznej w Gdańsku za pełne wrażeń i emocji spotkanie.

Dziękujemy!!!!


17 listopada 2017r. nasze przedszkolaki zaprezentowały dla zaproszonych gości program artystyczny pod hasłem „Bezpieczny Świat Przedszkolaka”

 


W zakładce „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna” możecie Państwo uzyskać informacje nt. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz instytucji zajmujących się  konsultacjami psychiatrycznymi i psychologicznymi, terapię rodzinną i terapię par.


Rada Rodziców naszego przedszkola informuje wszystkich zainteresowanych o nowej możliwości komunikowania się drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.16.gda@gmail.com


 

……..a żeby być ze wszystkimi informacjami na bieżąco

serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku:

www.facebook.com/przedszkolenr16gdanskstogi

lubieto