Jeżyki – Gr. III

                       Znalezione obrazy dla zapytania jeż gif                                    

W grupie „Jeżyki” z dziećmi pracują:

p. Anna Kmiecik – nauczyciel

p. Monika Mral – nauczyciel

p. Sylwia Kalinowska – pomoc nauczyciela

 

Kto zna jeża

Kolczasta kula leży na trawie,

to pewnie jeżyk śni o zabawie.

Chodź do nas jeżu, bardzo prosimy,

my chętnie z tobą się pobawimy.

A potem jabłko na drogę damy,

dla ciebie chętnie też zaśpiewamy.

 

 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,

niesie życzenia w anielskich piórkach.

Niesie w plecaku bombki i świeczki

a w walizeczkach złote dzwoneczki.

 

Życzymy Wam

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

———————————————–

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

  PONIEDZ. WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
rytmika

P. Ola

 

9.00 – 9.30

 

 9.00 – 9.30

 

j.angielski M

p. Kuba

 

 11.00 – 11.30

 

 

11.00 – 11.30

j.angielski RR

p. Kuba

 

 12.30 – 13.00

 

 

9.00 – 9.30

 

———————————————————

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 6.45  Schodzenie się dzieci w grupie I „Misie”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

6.45 – 8.00 Schodzenie się dzieci w grupie III „Jeżyki”. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Konsultacje indywidualne  z rodzicami. Ćwiczenia poranne.

8.00 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Higiena jamy ustnej.

9.00 – 11.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.  Organizo­wanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.30 – 11.45 Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalne­go zachowania.

11.45 – 12.30 Obiad – I danie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Roz­wijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządko­wych po zakończeniu posiłku.

12.30 – 13.00 Zabawy o charakterze relaksacyjnym, słuchanie bajek, opowiadań.

13.00 – 14.00  Zabawy edukacyjne z dziećmi. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.

14.00-14.30   Zabiegi higieniczne. Obiad – II danie.

14.30 – 16.00/16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy swobodne, spontaniczne. Kontakty indywidualne   z rodzicami.

16.00/16.30 – 17.00Przejście do grupy II „Żabki”. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

 

—————————————————————-

 

napis-galeria