Jeżyki – Gr. III

                       Znalezione obrazy dla zapytania jeż gif                                    

W grupie „Jeżyki” z dziećmi pracują:

p. Anna Kmiecik – nauczyciel

p. Monika Mral – nauczyciel

p. Katarzyna Gajek – pomoc nauczyciela

 

Kto zna jeża

Kolczasta kula leży na trawie,

to pewnie jeżyk śni o zabawie.

Chodź do nas jeżu, bardzo prosimy,

my chętnie z tobą się pobawimy.

A potem jabłko na drogę damy,

dla ciebie chętnie też zaśpiewamy.

————————————————–

Pierwszy co roku
zjawia się styczeń
i bardzo mroźny
bywa zazwyczaj.
Srebrzyste iskry
sypie po śniegu
i wszystkie rzeki
wstrzymuje w biegu.

——————————————————————

Dziś słoneczko jasno świeci

Zima biała śpiewa

A w przedszkolu przedszkolaki

Składają życzenia

 

WSZYSTKIM BABCIOM, WSZYSTKIM DZIADKOM

 

ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI, CAŁUSKÓW OD WNUCZĘCIA I DUŻO RADOŚCI

życzą „Jeżyki ” i panie

 

—————————————————————-

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

  • 19 stycznia (piątek) Wokół Motławy cz.2, godz. 10.00.

  •  23 stycznia Dzień Babci i Dziadka, godz. 15.00.

———————————————-

ORGANIZACJA PRACY W GRUPIE III „JEŻYKI”

  PONIEDZ. WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZAJĘCIA DODATKOWE

biblioteka SP 11

p. Ania

 

13.30 – 14.00

 

 

 

j. angielski RR

p. Jakub

 

12.30 – 13.05

 

 

9.00 – 9.35

j. angielski  M

p. Jakub

 

11.00 –11.30

 

 

10.30 –11.00

rytmika

p. Ola

11.25 – 11.55

 

08.30 – 09.00

 

 

korekcyjna

p. Małgosia

10.20 – 10.50

 

 

 

11.10 – 11.40

ZMIANOWA PRACA NAUCZYCIELI

I zmiana 6.30 – 12.00 6.30 –11.00 6.30 –12.00 6.30 –12.00 6.30 –10.30
II zmiana 12.00 – 17.00 11.30 – 16.30 12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 11.00 – 16.00
Zejście do „Żabek” 16.15 –17.00 16.30 – koniec pracy
16.00 –17.00 16.15 –17.00 16.00 – koniec pracy

 

————————————————————-

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

na styczeń 2018 r.

 

Tematyka:

  1. Mijają dni, miesiące
  2. W świecie baśni
  3. Zimą pamiętamy o ptakach i zwierzętach
  4. Maja babcia i mój dziadek

 

Nasze rodziny

– przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka

– samodzielne lub z pomocą nauczyciela wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi

Kącik książki

– zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację

– przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu

– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela

Uczymy się czytać

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: s, S, n, N, b, B

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Nasza edukacja matematyczna

– rozpoznawanie cyfr: 1 – 7

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

– nazywanie figur geometrycznych

Przyroda zimą

– dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

– zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu

Nasze zdrowie

– wdrażanie do dbałości o higienę własnego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem dłoni

– dobieranie właściwych ubrań na zimowe zabawy, zmiana przemoczonego ubrania

– wdrażanie do kulturalnego  zachowania się przy stole

 

 

————————————————————-

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 6.45  Schodzenie się dzieci w grupie I „Misie”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

6.45 – 8.30 Schodzenie się dzieci w grupie III „Jeżyki”. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Konsultacje indywidualne  z rodzicami. Ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Higiena jamy ustnej.

9.00 – 11.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy edukacyjne z dziećmi objętymi rocznym przygotowaniem przedszkolnym.  Organizo­wanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.45 – 12.00 Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalne­go zachowania.

12.00 – 12.40 Obiad – I danie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Roz­wijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządko­wych po zakończeniu posiłku. Higiena jamy ustnej.

12.40 – 13.00 Zabawy o charakterze relaksacyjnym, słuchanie bajek, opowiadań.

13.00 – 14.15  Zabawy edukacyjne z dziećmi 5-letnimi. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.

14.15-14.45   Zabiegi higieniczne. Obiad – II danie.

14.45 – 16.00/16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy swobodne, spontaniczne. Kontakty indywidualne   z rodzicami.

16.00/16.30 – 17.00 Przejście do grupy II „Żabki”. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

 

—————————————————————-

 

napis-galeria