Jeżyki – Gr. III

                       Znalezione obrazy dla zapytania jeż gif                                    

W grupie „Jeżyki” z dziećmi pracują:

p. Anna Kmiecik – nauczyciel

p. Monika Mral – nauczyciel

p. Sylwia Kalinowska – pomoc nauczyciela

 

Kto zna jeża

Kolczasta kula leży na trawie,

to pewnie jeżyk śni o zabawie.

Chodź do nas jeżu, bardzo prosimy,

my chętnie z tobą się pobawimy.

A potem jabłko na drogę damy,

dla ciebie chętnie też zaśpiewamy.

———————————————–

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

  PONIEDZ. WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
rytmika

P. Ola

 

9.00 – 9.30

 

 9.00 – 9.30

 

j.angielski M

p. Kuba

 

 11.00 – 11.30

 

 

10.30 – 11.00

j.angielski RR

p. Kuba

 

 12.30 – 13.00

 

 

9.00 – 9.30

 

 ————————————————————-

Śpiewamy:

„Jeżyk”

Szur, szur, szur, liści góra!

Szur, szur, szur, coś tam szura…

Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liście łap!

Czy ty wiesz, co tam siedzi,

Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref.: Tupu-tap…

Szur, szur, szur, jeżyk mały.

Szur, szur, szur, w liściach cały.

Ref.: Tupu-tap…

 

Wiersze o jeżyku:

„Jeżyk”  Bożena Forma
Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy,
jestem sobie mały jeżyk.
Bardzo ostre igły moje,
więc nikogo się nie boję.
Często w cieniu sobie siedzę,
jem szkodniki, spulchniam glebę.
Jeżyk bardzo dobrze słyszy,
w nocy umie łowić myszy.
Gdy nadciąga groźna zima,
smacznie w norce spać zaczynam.
Pod pierzyną z suchych liści
pewnie mi się lato przyśni.

„Pan jeżyk”

Pan jeżyk o czym na pewno nie wiecie
Tysiące szpilek nosi na grzbiecie
I na te szpilki chętnie nakłada
Jesienne liście drzemiące w sadach

Po co to robi?
Po pierwsze z liści
Sady starannie chciałby oczyścić
Po drugie: kiedy zima nastanie,
Musi mieć z liści miękkie posłanie

 

 

„O zielonym jeżu” Jan Brzechwa

Pod kasztanem w gęstej trawie,
usnął jeżyk po zabawie.
Właśnie zbudził się i ziewał,
Gdy coś nagle spadło z drzewa,
Za nim drugie, trzecie też…
Miało kolce tak jak jeż.
Spojrzał jeżyk w bok uskoczył,
Przerażony przetarł oczy.
-Patrzę, patrzę i nie wierzę:
czy to jeże, czy nie jeże?
Nie wiedziałem dotąd sam,
Że zielonych braci mam.
Lecz ja w norce mam mieszkanie, a gdzie one? Na kasztanie!

„Kolczasty jeżyk” Dorota Gellner

To jest jeżyk.
Mały jeżyk.
Jeżyk z kolców ma kołnierzyk.
Z kolców płaszczyk,
z kolców szalik,
tylko nosek jak koralik.

 

„Jeż” Iwona Salach

W suchym lesie mieszka jeż

chcesz zobaczyć – to się spiesz!

Pod gromadką liści śpi,

gdy słoneczko złote lśni.

Jabłek nigdy nie zajada

chętnie złapie zaś owada.

I poluje tylko nocą

kiedy gwiazdki! Już migocą.

Gdy nastaje sroga zima

jeżyk drzemkę rozpoczyna.

Budzi się zieloną wiosną

kiedy młode trawki rosą.

 

„Mały jeżyk” Joanna Sieńczak

Mały Jeżyk to jest ktoś!
Jeżyk nigdy nie ma dość,
Śpiewów, tańca, rysowania,
Zabaw, książek, malowania.
Wie jak trzeba się zachować,
Kiedy prosić lub dziękować.
Na obiadek wszystko zjada,
Choć z surówką ciężka sprawa.
Jeżyk marzeń ma tysiące.
Jedno z nich…

Już wiersz ten skończyć.

———————————————————

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 6.45  Schodzenie się dzieci w grupie I „Misie”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

6.45 – 8.00 Schodzenie się dzieci w grupie III „Jeżyki”. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Konsultacje indywidualne  z rodzicami. Ćwiczenia poranne.

8.00 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Higiena jamy ustnej.

9.00 – 11.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.  Organizo­wanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.30 – 11.45 Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalne­go zachowania.

11.45 – 12.30 Obiad – I danie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Roz­wijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządko­wych po zakończeniu posiłku.

12.30 – 13.00 Zabawy o charakterze relaksacyjnym, słuchanie bajek, opowiadań.

13.00 – 14.00  Zabawy edukacyjne z dziećmi. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.

14.00-14.30   Zabiegi higieniczne. Obiad – II danie.

14.30 – 16.00/16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy swobodne, spontaniczne. Kontakty indywidualne   z rodzicami.

16.00/16.30 – 17.00Przejście do grupy II „Żabki”. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

 

—————————————————————-

 

napis-galeria