Jeżyki – Gr. III

                       Znalezione obrazy dla zapytania jeż gif                                    

W grupie „Jeżyki” z dziećmi pracują:

p. Anna Kmiecik – nauczyciel

p. Monika Mral – nauczyciel

p. Katarzyna Gajek – pomoc nauczyciela

 

Kto zna jeża

Kolczasta kula leży na trawie,

to pewnie jeżyk śni o zabawie.

Chodź do nas jeżu, bardzo prosimy,

my chętnie z tobą się pobawimy.

A potem jabłko na drogę damy,

dla ciebie chętnie też zaśpiewamy.

————————————————–

Kwiecień nie czeka.
bardzo się spieszy,
aby na drzewach
listki rozwiesić,
pierwsze warzywa
zasiać w ogrodzie,
po czym z uśmiechem
od nas odchodzi.

——————————————————————

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

  • 16 – 20 kwietnia w ramach Dnia Ziemi realizujemy projekt edukacyjny. Hasłem kampanii w 2018 r. jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami.
  • 17 kwietnia (wtorek) Koncert muzyczny: Na szlaku leśnej przygody, godz. 12.30. Prosimy o galowy ubiór dla dziecka.
  • 26 kwietnia (czwartek) Pomysłowy Dobromir – zajęcia kreatywne w przedszkolu.

ZAPLANOWANE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY:

  • 11 maja (piątek) Nocka w przedszkolu, od godz. 18.00 – 08.00 następnego dnia (sobota).
  • 21 maja (poniedziałek) Mrówki – zajęcia edukacyjne w przedszkolu.
  • 23 maja (środa) Dzień Mamy i Taty, godz. 14.30.
  • 29 maja (wtorek) Kochasz zwierzaki – poznaj alpaki – zajęcia edukacyjne w przedszkolu.
  • 08 czerwca (piątek) Nowa Holandia – wycieczka całodzienna dla gr. III i IV.
  • 22 czerwca (piątek) Pożegnanie dzieci odchodzących z gr. III i IV.
  • 27 czerwca (środa) Festyn Rodzinny, godz. 15 – 17.

———————————————-

ORGANIZACJA PRACY W GRUPIE III „JEŻYKI”

  PONIEDZ. WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZAJĘCIA DODATKOWE

biblioteka SP 11

p. Ania

 

13.30 – 14.00

 

 

 

j. angielski RR

p. Jakub

 

12.30 – 13.05

 

 

9.00 – 9.35

j. angielski  M

p. Jakub

 

11.00 –11.30

 

 

10.30 –11.00

rytmika

p. Ola

11.25 – 11.55

 

08.30 – 09.00

 

 

korekcyjna

p. Małgosia

10.00 – 10.45

 

 

 

11.10 – 11.40

pływalnia Stogi

13.00 – 13.45 

ZMIANOWA PRACA NAUCZYCIELI

I zmiana 6.30 – 12.00 6.30 –11.00 6.30 –12.00 6.30 –12.00 6.30 –10.30
II zmiana 12.00 – 17.00 11.30 – 16.30 12.00 – 17.00 12.00 – 17.00 11.00 – 16.00
Zejście do „Żabek” 16.15 –17.00 16.30 – koniec pracy
16.00 –17.00 16.15 –17.00 16.00 – koniec pracy

—————————————————-

Śpiewamy:

Nasze uszy słyszą świat (sł. Dorota Gellner, muz. K. Kwiatkowska)

I. Każdy z nas ma dwoje oczu,
które widzą wszystko,
widzą wszystko.
Błękit nieba, biały domek,
zieleń traw i listków,
traw i listków.

Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew,
a nad stawem chóry żab –
nasze uszy słyszą świat!

II. Każdy z nas ma jeden nosek
do wąchania kwiatków,
do wąchania.
Czasem także do kichania,
lecz, na szczęście rzadko,
do kichania.

 

Ochroń Ziemię (sł. i muz. K. Gowik)

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.
Ta kula to nasza Ziemia.
Dorośli ciągle na tej Ziemi
chcą wszystko zmieniać.
Wycinają drzewa,
śmiecą na leśnej łące,
czarny dym z kominów leci
i zasłania słońce.
Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.
Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci
zadbają o piękno Ziemi,
to wszystko skończy się szczęśliwie,
nic się nie zmieni.
W ogromnym kosmosie
Ziemia się nie zgubi,
gdy ją każdy mały człowiek
nauczy się lubić.

 

 ————————————————————-

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 6.45  Schodzenie się dzieci w grupie I „Misie”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

6.45 – 8.30 Schodzenie się dzieci w grupie III „Jeżyki”. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Konsultacje indywidualne  z rodzicami. Ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Higiena jamy ustnej.

9.00 – 11.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy edukacyjne z dziećmi objętymi rocznym przygotowaniem przedszkolnym.  Organizo­wanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.45 – 12.00 Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalne­go zachowania.

12.00 – 12.40 Obiad – I danie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Roz­wijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządko­wych po zakończeniu posiłku. Higiena jamy ustnej.

12.40 – 13.00 Zabawy o charakterze relaksacyjnym, słuchanie bajek, opowiadań.

13.00 – 14.15  Zabawy edukacyjne z dziećmi 5-letnimi. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.

14.15-14.45   Zabiegi higieniczne. Obiad – II danie.

14.45 – 16.00/16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy swobodne, spontaniczne. Kontakty indywidualne   z rodzicami.

16.00/16.30 – 17.00 Przejście do grupy II „Żabki”. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

 

—————————————————————-

 

napis-galeria