Misie gr. I

W grupie „Misie” pracują z dziećmi:

                                             p. Iwona – nauczyciel i dyrektor przedszkola

     p. Sylwia – nauczyciel,

kontakt: sylwia1grzywacz@wp.pl

              p. Kasia –pomoc do dzieci,

                    p. Bożena- woźna oddziałowa.


Rada Rodziców naszego przedszkola informuje wszystkich zainteresowanych o nowej możliwości komunikowania się drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.16.gda@gmail.com


CO NAS CZEKA W CZERWCU?:

 • 18.06.2018r. (poniedziałek) – Urodziny dzieci urodzonych w wakacje
 • 19.06.2018r. (wtorek) – „Kibicujmy Naszym” – głośny pochód ulicami Stogów w barwach biało – czerwonych. Prosimy o ubranie dzieci w barwy narodowe oraz zaopatrzenie dzieci w akcesoria kibica (gwizdki, grzechotki itp.)
 • 22.06.2018r. (piątek ) – Uroczystość pożegnania dzieci (starszaków) z Przedszkolem
 • 26 .06.2018r. (wtorek) godz. 15:15 – Festyn Rodzinny

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

– za wszelką pomoc, wsparcie, materiały plastyczne i nie tylko 😉

DLA:

 • MAMY ADRIANA
 • MAMY WIKTORA
 • MAMY AMELKI
 • PANI PATRYCJI – MAMIE FRANKA
 • PANI EWY -MAMIE NATANIELA
 • MAMY WIKTORII 
 • RODZICÓW LEONA
 • RODZICÓW AGNIESZKI
 • RODZICÓW KAROLINKI B.
 • RODZICÓW BARTKA
 • RODZICÓW KRYSTIANA
 • RODZICÓW ANI

Pięknie dziękujemy Mamie Agnieszki – Pani Alicji, za zorganizowanie zajęć z pierwszej pomocy dla dzieci.


Serdecznie dziękujemy RODZICOM LEONA

za koordynację i dokonanie zakupów prezentów mikołajkowych dla dzieci.


Gorąco dziękujemy wszystkim RODZICOM

zaangażowanym w pomoc przy organizacji „Pasowania na Przedszkolaka”.

„Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas” (P. Callaway)


Zajęcia dodatkowe:

melody-297358_1280      rytmika  –

 • Poniedziałek: 10:00, Środa: 9: 30

united-kingdom-162452_1280 j. angielski –

 • Wtorek: 10:30-10:45 i 14:10-14:30
 • Piątek 10:00-10:15 i 11:30-11:50

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec:

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

TEMATYKA NA POSZCZEGÓLNE TYGODNIE:

 1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
 2. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
 3. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
 4. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 


Piosenki:

Jestem muzykantem, konszabelantem

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na bębnie, na bębnie
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
Na trąbce, na trąbce
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na skrzypcach, na skrzypcach
cimci ricci, cimcci ricci
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

melody-297358_1280