Misie gr. I

W grupie „Misie” pracują:

p. Iwona – dyrektor przedszkola , nauczyciel

p. Kamila – nauczyciel

p. Kasia A. – pomoc nauczyciela

p. Kasia G. – woźna oddziałowa

___________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o przyniesienie kubka , szczotki i pasty do mycia zębów. Wszystkie rzeczy prosimy podpisać.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Rada Rodziców naszego przedszkola informuje wszystkich zainteresowanych o nowej możliwości komunikowania się drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.16.gda@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________________

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie “Misie” na miesiąc PAŹDZIERNIK: 

 

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad 
 2. Idzie jesień… do zwierząt 
 3. Idzie jesień… z deszczem 
 4. Co z czego otrzymujemy 

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych owoców i warzyw 
 • Rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku 
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw 
 • Rozwijanie zmysłu smaku i węchu 
 • Rozwijanie sprawności manualnej 
 • Rozwijanie inwencji twórczej 
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza 
 • Poznanie zwyczajów wiewiórki 
 • Rozwijanie koncentracji uwagi 
 • Rozwijanie sprawności ruchowej 
 • Rozwijanie zmysłu dotyku 
 • Poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych 
 • Rozwijanie umiejętności liczenia 
 • Kształtowanie postaw proekologicznych 
 • Rozwijanie zdolności wypowiadania się na podany temat 
 • Poznawanie roli wody w życiu człowieka 
 •  Kształtowanie poczucia rytmu 
 •  Utrwalenie pojęć: duży, mały 
 •  Rozwijanie słuchu muzycznego 
 •  Rozwijanie percepcji słuchowej 
 •  Pobudzanie ciekawości badawczej 
 •  Rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach
 • Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru) 
 • Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych

___________________________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DODATKOWE:

RYTMIKA:

Wtorek 9:30-10:00

Czwartek 9:30 – 10:00

JĘZYK ANGIELSKI:

Wtorek 10:30-10:45 i 11:30-11:45

Piątek 10:00-10:15 i 11:45-12:00