Misie gr. I

W grupie „Misie” pracują z dziećmi:

                                             p. Iwona – nauczyciel i dyrektor przedszkola

     p. Sylwia – nauczyciel,

kontakt: sylwia1grzywacz@wp.pl

              p. Kasia –pomoc do dzieci,

                    p. Bożena- woźna oddziałowa.


Rada Rodziców naszego przedszkola informuje wszystkich zainteresowanych o nowej możliwości komunikowania się drogą elektroniczną:

rada.rodzicow.16.gda@gmail.com


CO NAS CZEKA W KWIETNIU?:

 • 17.04.2018r.   godz.  12:30 – koncert muzyczny „Na szlaku leśnej przygody” -prosimy o ubiór galowy.  (fundowany z kasy Rady Rodziców)
 • 26.04.2018r. godz. 9:00  – Warsztaty „Pomysłowy Dobromir” (fundowane z kasy Rady Rodziców)

CO NAS CZEKA W MAJU?:

 • 21.05.2018r. godz.                  – „Spotkanie z mrówkami” zajęcia edukacyjne ze zwierzętami (opłacane przez rodziców)
 • 22.05.2018r. godz. 14:45    – „Dzień Mamy i Taty”
 • 29.05.2018r. godz. 9:00 -11:00 – „Kochasz zwierzaki, poznaj alpaki” – zajęcia edukacyjne ze zwierzętami
 • 30.05.2018r.  wyjazd ok godz.                 powrót ok. godz.                 – Wycieczka autokarowa do fermy strusi, grupa I i II (finansowane z kasy Rady Rodziców)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

– za wszelką pomoc, wsparcie, materiały plastyczne i nie tylko 😉

DLA:

 

 • PANI PATRYCJI GAWINKOWSKIEJ
 • PANI EWY RACZYŃSKIEJ
 • MAMY WIKTORII MARKUT
 • PAŃSTWA KACZYŃSKICH
 • PAŃSTWA SYNOWIEC
 • PAŃSTWA BEMOWSKICH
 • RODZICÓW BARTKA WINIARZ
 • RODZICÓW KRYSTIANA STEPHAN
 • RODZICÓW ANI LIZIŃSKIEJ

Serdecznie dziękujemy Państwu Kaczyńskim

za koordynację i dokonanie zakupów prezentów mikołajkowych dla dzieci.


Gorąco dziękujemy wszystkim RODZICOM

zaangażowanym w pomoc przy organizacji „Pasowania na Przedszkolaka”.

„Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas” (P. Callaway)


Zajęcia dodatkowe:

melody-297358_1280      rytmika  –

 • Poniedziałek: 10:00, Środa: 9: 30

united-kingdom-162452_1280 j. angielski –

 • Wtorek: 10:30-10:45 i 14:10-14:30
 • Piątek 10:00-10:15 i 11:30-11:50

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień:

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.
 • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.
 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.
 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

TEMATYKA NA POSZCZEGÓLNE TYGODNIE:

 1. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem
 2. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
 3. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!
 4. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Piosenki:

Nie chcę Cię znać

Nie chcę Cię, nie chcę Cię,
nie chcę Cię znać.
Chodź do mnie,
chodź do mnie
rączkę mi daj.
Prawą mi daj,
lewą mi daj
i już się na mnie
nie gniewaj.
Prawą mi daj,
lewą mi daj
i już się na mnie
nie gniewaj.

melody-297358_1280