Nasza historia

Historia przedszkola:

Placówka nasza posiada długoletnią tradycję edukacyjno – wychowawczą.  Powstała w 1954 roku jako żłobek przyzakładowy zakładów pasmanteryjnych „Pasanil”. W późniejszych latach funkcjonowała jednocześnie  jako przedszkole i żłobek. Jako Przedszkole Nr 16 istnieje od 1991 roku i jest placówką publiczną. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Gdańsk.

Dyrektorem przedszkola jest Pani Iwona Wiśniewska