Rada Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

Justyna Bobrowska – Przewodnicząca

Magdalena Soja – Z-ca Przewodniczącej

Bogumiła Hinca-Duraj – Skarbnik

Helena Fasiczka- księgowość

Rada Rodziców

_________________________________________________________________

KONTO RADY RODZICÓW

BANK PEKAO SA.

NR. RACHUNKU 44 1240 2920 1111 0000 4500 2889

PROSIMY O WPŁATY DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA KWOTĘ 45 ZŁ W TYTULE WPISUJEMY IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ GRUPĘ.

OD 1 MARCA 2017 R. W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIAMI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ OD 1 STYCZNIA DODATKOWA WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW WYNOSI 10ZŁ

Rada Rodziców