Rada Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/18 ZOSTAŁA POWOŁANA NOWA RADA RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCA                – AGNIESZKA KACZYŃSKA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ  – PATRYCJA GAWINKOWSKA

SKARBNIK                                  – KATARZYNA GAJEK

 

_________________________________________________________________

KONTO RADY RODZICÓW

NR RACHUNKU    44 1240 2920 1111 0000 4500 2889 BANK PEKAO

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W KWOCIE  55ZŁ  (W TYM 15ZŁ NA JĘZYK ANGIELSKI) NALEŻY WNOSIĆ DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA. W TYTULE PROSIMY O WPISANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ NAZWĘ GRUPY

PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW NA ROK SZK. 2017/2018 ZOSTANIE ZATWIERDZONY I OGŁOSZONY DO KOŃCA WRZEŚNIA.


Kontakt z Radą Rodziców:

rada.rodzicow.16.gda@gmail.com