ROZKŁAD DNIA:

6:00-8:00 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, ruchowe

8:00-8:45 – ŚNIADANIE: zabiegi higieniczne

8:45 – 11:15 – zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy w ogrodzie, spacery, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, drugie śniadanie

11:15 – 12:15 – OBIAD: czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne

12:15 – 13:45 – leżakowanie w grupie I „Misie”, w grupach starszych odpoczynek poobiedni ( słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej), zabawy wg zainteresowań dzieci, pobyt w ogrodzie

13:45 – 14:30 – PODWIECZOREK: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

14:30 – 17:00 – rozchodzenie się dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, prace porządkowe

 Ramowy rozkład dnia zgodny z Nową Podstawą Programową obowiązującą od 2009 r.

 Ramowy rozkład dnia dla grup starszych w przedszkolu realizującym podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min) w godzinach przedpołudniowych:

  • 1/5 – swobodna zabawa (co najmniej 60 min),
  • 1/5 – pobyt na powietrzu, zajęcia ruchowe (co najmniej 60 min),
  • 1/5 – zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 min),
  • 2/5 – czynności opiekuńcze (ok. 120 min).

 

Czas na swobodną zabawę. W ostatnich latach zauważono tendencję do zwiększania liczby zajęć dydaktycznych w przedszkolach. Nie tylko zajęcia prowadzone przez nauczyciela, lecz także zwiększona oferta zajęć dodatkowych powodują zmianę proporcji w rodzaju aktywności dziecka w przedszkolu. Dzieje się to kosztem zabawy. W podstawie zaleca się jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu przeznaczać na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

Pobyt w ogrodzie. Realizując zalecenia zawarte w podstawie programowej, należy jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu (a przypadku dzieci młodszych jedną czwartą) przeznaczyć na pobyt na powietrzu.

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu dydaktyczno-wychowawczego. Dziecko ma uczyć się przede wszystkim w zabawie i poprzez zabawę. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, rozszerzając treści zawarte w podstawie programowej o treści zawarte w wybranym lub opracowanym przez siebie programie wychowania przedszkolnego. Na realizację tych zajęć przeznacza jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Pozostały czas do dowolnego zagospodarowania. Dwie piąte czasu pobytu dziecka w przedszkolu zagospodarowuje nauczyciel. Ten czas jest do wykorzystania na zadania opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe, uroczystości w przedszkolu, czytanie dzieciom bajek itp.