Sówki – Gr. IV

Znalezione obrazy dla zapytania sowa z książką gif

W GRUPIE PRACUJĄ Z DZIEĆMI

– p. Ania Kowalska – nauczyciel,

    – p. Kamila Pomykacz – nauczyciel,

                      – p. Sylwia Kalinowska – pomoc nauczyciela.


CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

 

NA CZWARTEK 21.06. PROSIMY ABY DZIECI  PRZYNIOSŁY DUŻĄ TORBĘ LUB SIATKĘ , BĘDZIEMY W NIĄ PAKOWAĆ TECZKI, KSIĄŻKI ITP.

 

21.06.2018 r. (czwartek) obchodzimy w przedszkolu urodzinki dzieci, które urodziły się w lipcu i sierpniu

22.06.2018r. (piątek )godz.14:30 – Uroczystość pożegnania dzieci z Przedszkolem

25.06.2018 r. (poniedziałek)godz. 9:30 – Pożegnanie dzieci z pracownikami przedszkola i przedszkolakami

26 .06.2018r. (środa) godz. 15:15 – Festyn Rodzinny pt. „W świecie mórz i oceanów”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc CZERWIEC:

 • Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka 
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość 
 • Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań 
 • Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości 
 • Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów 
 • Doskonalenie umiejętności czytania 
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość 
 • Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań 
 • Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej 
 • Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów 
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej 
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji 
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu 
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie 
 • Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PIOSENKI:

 

„SIMAMA KAA”

Simama kaa, simama kaa, ruka ruka ruka

Simama kaa

Simama kaa, simama kaa, ruka ruka ruka

Simama kaa

Tembeja kimbija, tembeja kimbija

Simama kaa

 


 

 Organizacja pracy w grupie IV „Sówki”

 

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

I ZMIANA

7.30 – 11.30

7.30 – 12.00

7.30 – 12.30

7.30 – 12.30

7.30 – 11.00

                                               Zajęcia dodatkowe

biblioteka

 

       10:00-11:00  

j. angielski R

 

  13:30-14:10     11:50-12:30

j. angielski  M

 

  12:00-12:30     11:00-11:30

rytmika

 

 11:00-11:30   11:00-11:30    

religia

 

         

korekcyjna

 

 9:45-10:15       10:20-10:50

II ZMIANA

11.30 – 15.30

12.30 – 17.00

12.30 –  16.30

12.30 – 16.30

11.30 – 17.00