Sówki – Gr. IV

Znalezione obrazy dla zapytania sowa z książką gif

W GRUPIE PRACUJĄ Z DZIEĆMI

– p. Ania Kowalska – nauczyciel,

    – p. Kamila Pomykacz – nauczyciel,

                      – p. Sylwia Kalinowska -pomoc nauczyciela.


CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

 

05 grudnia 2017r. (wtorek) dzieci wezmą udział w zajęciach edukacyjnych z pszczelarzem

06 grudnia 2017 r. (środa) pani psycholog Ewa Załęcka spotka się z chętnymi rodzicami  z naszej grupy w godzinach od 12:00 – 17:00, w salce korekcyjnej przy sali „Żabek”. Prosimy mieć ze sobą zdjęcie dziecka, może być w telefonie. W sali „Sówek” znajduje się lista, na którą należy wpisać godzinę swojego przybycia.

06 grudnia 2017r. (środa) godz. 15:15 wizyta Świętego Mikołaja

 12 i 15 grudnia 2017r. kiermasz świąteczny w przedszkolu. Zachęcamy rodziców do pomocy w jego organizacji- zgłoszenia w grupie. Dziękujemy!!!!

19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 dzieci zaprezentują Jasełka przed dziećmi i pracownikami przedszkola.

 

Znalezione obrazy dla zapytania obrazek choinki

18 grudnia 2017 r.o godz. 15:00 (poniedziałek) zapraszamy serdecznie rodziców na spotkanie świąteczne, podczas którego dzieci zaprezentują Jasełka. Prosimy o pomoc w przygotowaniu poczęstunku. Stroje należy dostarczyć do 14 grudnia, w podpisanych, dużych reklamówkach.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc grudzień:

 

 1. Zgoda wszystkim potrzebna  
 2. Choinkowe czary  
 3. Zimowy czas – zabawy czas 
 4. Mierzymy czas  
 • Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów 
 • Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych 
 • Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych 
 • Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej 
 • Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych 
 • Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia 
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt 
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami 
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy 
 • Ustala położenie elementów na kartce 
 • Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności  
 • Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu 
 • Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu 
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku 
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

W GRUDNIU UTRWALAMY Z DZIEĆMI W DOMU:

 • PRAWIDŁOWE TRZYMANIE SZTUĆCÓW PODCZAS POSIŁKU
 • UTRWALANIE WIERSZYKÓW NA JASEŁKA
 • SZUKANIE PODCZAS ZABAWY WYRAZÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ  NA LITERĘ „K”, „L”, „D”, „U”
 • DZIELENIE WYRAZÓW NA GŁOSKI (POWTARZANIE) PODCZAS ZABAWY Z RODZICEM

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PIOSENKI:

„BOSY PASTUSZEK”

Był pastuszek bosy  
na fujarce grał 
pasał w górach owce  
i w szałasie spał 
Nagle aniołowie  
nieba w bieli przyfrunęli  
obudzili go gdy spałgdy spał…  
Obudzili go gdy spałgdy spał 
 
Dziś do Betlejem  
trzeba nocą iść
,  
bo Narodzenia  
czas wypełnił dni 
tam gdzie stajenka  
razem z bydlątkami 
leży dzieciąteczko  
i na sianku śpi 
 
Świat na to czekał  
wiele już lat  
i Narodzenia  
dziś wita czas 
biegnij pastuszku  
jasną drogąniebo płonie 
na niebie pierwszej gwiazdy blask 
na niebie pierwszej gwiazdy blask. 
 
Był pastuszek bosy 
zimne nóżki miał
 
ale dobry anioł  
piękne butki dał 
Wziął pastuszek owce 
pobiegł tak jak wiatr przed siebie 
na niebie blask od gwiazd, od gwiazd…  
na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. 
 
Dziś do Betlejem  
trzeba nocą iść 
bo Narodzenia  
czas wypełnił dni 
tam gdzie stajenka  
razem z bydlątkami 
leży dzieciąteczko  
i na sianku śpi 
 
Świat na to czekał  
wiele już lat  
i Narodzenia  
dziś wita czas 
biegnij pastuszku  
jasną drogąniebo płonie 
na niebie blask od gwiazd 
na niebie blask od gwiazd 

 Organizacja pracy w grupie IV „Sówki”

 

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

I ZMIANA

7.30 – 11.30

7.30 – 12.00

7.30 – 12.30

7.30 – 12.30

7.30 – 11.00

                                               Zajęcia dodatkowe

biblioteka

 

       10:00-11:00  

j. angielski R

 

  13:30-14:10     11:50-12:30

j. angielski  M

 

  12:00-12:30     11:00-11:30

rytmika

 

 11:00-11:30   11:00-11:30    

religia

 

         

korekcyjna

 

 9:45-10:15       10:20-10:50

II ZMIANA

11.30 – 15.30

12.30 – 17.00

12.30 –  16.30

12.30 – 16.30

11.30 – 17.00