Sówki – Gr. IV

Znalezione obrazy dla zapytania sowa z książką gif

W GRUPIE PRACUJĄ Z DZIEĆMI:

– p. Ania K. – nauczyciel,

– p. Monika L. – nauczyciel,

– p. Helenka F. – woźna oddziałowa.

—————————————————–

PIOSENKA O GDAŃSKU

Tekst: Aldona Łepkowska

Muzyka: Jacek Chwastniewski, Piotr Bazan

 

Choć jestem jeszcze mała i mam niewiele latek,

To chcę wam dziś zaśpiewać o pięknym mieście mym.

To miasto nad Bałtykiem jest właśnie położone,

Nad naszym polskim morzem,

Co bardzo cieszy mnie, co bardzo cieszy mnie!

 

Refren

O Gdańsku ta piosenka, (piosenka ta!)

O Gdańsku, mieście mym, (mieście mym!)

Tu zawsze się uśmiecham, (śmieję się!)

I lubię mieszkać w nim! (mieszkać w nim!)

 

Tu nigdy nie ma nudy, bo dużo dzieje się,

A z bursztynu Arena to duma nasza jest .

A Długa zaś ulica zapraszać wszystkich chce

I Neptun się uśmiecha

I rozwesela mnie, i rozwesela mnie!

 

Mieszkańcy i przyjezdni kochają miasto me.

Jest zawsze kolorowe i wszystkich cieszyć chce.

Tu Żuraw, tam lwy gdańskie i Złota Brama jest,

Więc pięknie zapraszamy,

Odwiedzać proszę je, odwiedzać proszę je!

———————————————————

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec:

  • rozwijanie mowy
  • integracja z grupą („Noc w Przedszkolu”)
  • poznanie środków lokomocji poruszających się po wodzie, lądzie i w powietrzu
  • naśladowanie odgłosów
  • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
  • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
  • poznanie wybranych zabytków Warszawy
  • poznanie legendy o Smoku Wawelskim
  • wymienia niebezpieczeństwa grożące podczas wakacji
  • wymienia przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek

 

 

Organizacja pracy w grupie IV „Sówki”

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

I ZMIANA

7.30 – 11.30

7.30 – 12.00

7.30 – 12.00

7.30 – 12.00

7.30 – 12.00

                                                             Zajęcia dodatkowe

biblioteka

8.40 – 9.10

j. angielski R

9.50 – 10.30

9.50 – 10.30

j. angielski  M

12.00 –12.30

12.00 –12.30

rytmika

11.40 –12.10

13.00 –13.30

religia

12.50 –13.20

korekcyjna

10.30 –11.00

10.45 –11.30

II ZMIANA

11.30 – 16.30

12.30 – 16.30

12.00 –  16.30

12.00 – 16.30

12.30 – 16.30

 

————————————————

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 7.00/7.30  Schodzenie się dzieci w grupie I „Misie”, następnie w grupie III „Jeżyki”. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci w grupie IV „Sówki”. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne  z zainteresowaniami dzieci. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Ćwiczenia poranne.

8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Higiena jamy ustnej.

8.30 – 11.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Organizo­wanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

9.45 – 10.00 „Witaminka”. Spożywanie soków, owoców i warzyw. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalne­go zachowania.

11.15 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Roz­wijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządko­wych po zakończeniu posiłku.

12.00 – 12.20 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym, słuchanie bajek, opowiadań.

12.20 – 13.45  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu.

13.45-14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.00 – 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Kontakty indywidualne z rodzicami.

16.30 – 17.00 Przejście do grupy II „Żabki”. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.