Żabki – Gr. II

zabkizabkizabki

W grupie ŻABKI z dziećmi pracują:

Ewa Długokęcka – nauczyciel

Barbara Obrębska  – nauczyciel (zastępstwo)

 Barbara Dąbrowska – pomoc do dzieci

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

   RYTMIKA   rytmika

Poniedziałek- 10.00-10.30

Środa- 10.30-11.00

GIMNASTYKA KOREKCYJNA   gimnastyka

Poniedziałek

Środa

Dla dzieci zakwalifikowanych przez lekarza ortopedę. W tym roku szk. tylko dla dzieci 6-letnich.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

RELIGIA

   JĘZYK ANGIELSKI   UK

Wtorek- 10.45- 11.oo (finansowany przez UM) oraz 13.05-13.30 (finansowany przez Radę Rodziców)

Piątek- 10.15- 10.30 (finansowany przez UM) oraz 09.30-09.55 (finansowany przez Radę Rodziców)


Podziękowania:

 • Wszystkim Rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie w organizację uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka; w szczególności za przygotowanie poczęstunku i strojów dla dzieci. Serdeczne podziękowanie kierujemy do mam: Leny, Natalki, Amelki, Franka za nieocenioną pomoc w przebiegu uroczystości. Dziękujemy!!!!
 • Tacie Franka Grzywacza za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do muzeum,
 • Tacie Zuzi Ziniewicz za pomoc w zorganizowaniu wizyty Straży Granicznej w przedszkolu,
 • Mamom: Tomka Burchardt i Julii Gajek za pomoc w zorganizowaniu mikołajek w grupie,
 • Mamom: Julii Kowalskiej, Amelki Migas, Leny Kazyszka, Natalki Szczęśniak za pomoc w sprzedaży ozdób na kiermaszu świątecznym,
 • Rodzicom Kamila Chyły za pomoc w transporcie sprzętu nagłaśniającego do przedszkola.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

 • 8 marca 2018r. o godz.9.30– wyjazd do Muzeum Morskiego -Spichlerze na Ołowiance na zajęcia warsztatowe „Czy garnek boi się burzy”. Prosimy o przyniesienie 2 biletów na przejazdy jednorazowe komunikacją miejską lub ” Karty dużej rodziny”.
 • 22.03.2018r.(czwartek) – dzieci wezmą udział w warsztatach ,,Pomysłowy Dobromir” podczas których ozdobią wielkanocne jajka (finansuje Rada Rodziców)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne i tematyka kompleksowa na miesiąc luty:

Krąg tematyczny:

·        Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy robić mamy

·        Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

·        Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

·        Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków , stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 •  Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

Piosenki do nauki: 

melody-297358_1280

 

1. Kolorowe śnieżki wesoło padały,

i tak sobie przy tym,

pięknie tańcowały.

Ref. Hop, hop, hop pięknie tańcowały /2razy

2. Zaświeciło słonko śnieżek roztopiło,

no i nam na główki śnieżkiem nakropiło.

Ref. Kap, kap, kap śnieżkiem nakropiło.