Żabki – Gr. II

zabkizabkizabki

W grupie ŻABKI z dziećmi pracują:

Ewa Długokęcka – nauczyciel

Barbara Obrębska  – nauczyciel (zastępstwo)

 Helena Fabisiak – pomoc do dzieci

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

   RYTMIKA   rytmika

Poniedziałek- 10.30-11.00

Środa- 10.30-11.00

GIMNASTYKA KOREKCYJNA   gimnastyka

Poniedziałek

Środa

dla dzieci zakwalifikowanych przez lekarza ortopedę.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

RELIGIA

   JĘZYK ANGIELSKI   UK

Wtorek- 10.45- 11.oo (finansowany przez UM) oraz 13.05-13.30 (finansowany przez Radę Rodziców)

Piątek- 10.15- 10.30 (finansowany przez UM) oraz 09.30-09.55 (finansowany przez Radę Rodziców)

CO NAS CZEKA W PAŹDZIERNIKU?

 • Od 20.09.2017r. do końca listopada w każdą środę Rodzice będą mieli możliwość w godzinach 10.15-11.30 skorzystania na terenie placówki z konsultacji z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku,
 • 4.10.2017r. – wycieczka na Komisariat Policji na Stogach- (Wycieczka przełożona)
 • 10.10.2017r. i 13.10.2017r.- „Stocznia i stoczniowcy”- spotkania edukacyjne z przewodnikiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne i tematyka kompleksowa:

1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.

2. Witaminy hop do brzuszka, i marchewka i pietruszka.

3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.
 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.
 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

Piosenki do nauki:  melody-297358_1280

 

   Jabłuszka melody-297358_1280       

 

Spotkały się dwa jabłuszka,

czerwone i złote,

zatańczyły razem polkę,

bo miały ochotę.

gdy się o tym dowiedziały

zielone i szare,

dołączyły się do tańca,

tworząc drugą parę.

 

 melody-297358_1280       Na jezdni

 

1.Każdy przedszkolak, nawet mały zna na pamięć te sygnały,

i odróżnia na tablicach,wszystkie znaki na ulicach.  La, la , la

2. Gdy widzimy, że kolega, pędzi i na jezdnię wbiega

to wołamy- wracaj kłusem, bo nie jesteś autobusem.La, la , la

3. Do tramwaju nie skacz w biegu i powstrzymaj swych kolegów,

jeśli skoki chcą trenować, na boisko ich zaprowadź. La, la , la

4. Gdy na jezdni nam się zdarzy, widzieć piłkę i piłkarzy,

to wołajmy bez obawy, jezdnia nie jest do zabawy. La, la , la

 

    melody-297358_1280Skrzyżowanie

 

1. Na skrzyżowaniu ruch ogromny,

spojrzeć na światła nie zapomnij,

Czerwone, żółte i zielone.

Czy możesz przejść na drugą stronę?

2. Jeśli czerwone- musisz czekać,

to auta teraz mogą jechać.

Do ciebie mówi światło zielone:

Już możesz przejść na drugą stronę.