Żabki – Gr. II

zabkizabkizabki

W grupie ŻABKI z dziećmi pracują:

Ewa Długokęcka – nauczyciel

Barbara Obrębska  – nauczyciel (zastępstwo)

 Barbara Dąbrowska – pomoc do dzieci

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

   RYTMIKA   rytmika

Poniedziałek- 10.30-11.00

Środa- 10.30-11.00

GIMNASTYKA KOREKCYJNA   gimnastyka

Poniedziałek

Środa

Dla dzieci zakwalifikowanych przez lekarza ortopedę. W tym roku szk. tylko dla dzieci 6-letnich.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

RELIGIA

   JĘZYK ANGIELSKI   UK

Wtorek- 10.45- 11.oo (finansowany przez UM) oraz 13.05-13.30 (finansowany przez Radę Rodziców)

Piątek- 10.15- 10.30 (finansowany przez UM) oraz 09.30-09.55 (finansowany przez Radę Rodziców)


Podziękowania:

  • dziękujemy Panu Arturowi Grzywacz za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do muzeum,
  • dziękujemy Panu Ziniewicz za pomoc w zorganizowaniu wizyty Straży Granicznej w przedszkolu,
  • dziękujemy P. Joannie Burchardt i P. Katarzynie Gajek za pomoc w zorganizowaniu mikołajek w grupie,

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

  •  28 listopada 2017r. (wtorek) zapraszamy rodziców na popołudnie zabaw z dziećmi w przedszkolu w godzinach 15.00- 15.45
  • 04 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 10:30 dzieci będą uczestniczyły w teatrzyku przygotowanym przez seniorów z „Ostoi”
  • 5 grudnia 2017r.(wtorek) o godz. 9.30, „Fascynujący świat pszczół”, zajęcia edukacyjne (finansuje Rada Rodziców).
  • 6 grudnia 2017r. (środa) w godz. 14.45-15.00 gościć będziemy w naszej grupie Mikołaja, grzeczne dzieci otrzymają prezenty (finansuje rada Rodziców)
  • 14 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 14.30- zapraszamy rodziców na spotkanie przedświąteczne, będziemy lukrować i ozdabiać świąteczne pierniki.
  • 12 i 15 grudnia 2017r. kiermasz świąteczny w przedszkolu. Zachęcamy rodziców do pomocy w jego organizacji- zgłoszenia w grupie. Dziękujemy!!!!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne i tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień:

1.      Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.

2.      Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają.

3.      W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem.

4.      Witamy Nowy Rok.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;

• Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy;

• Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);

• Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów;

• Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;

• Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

• Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;

• Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;

• Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;

• Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach);

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);

• Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

• Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;

• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;

• Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;

• Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów);

• Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).

• Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);(5-latki)

Piosenki do nauki: 

melody-297358_1280Mikołaj

 

Każdy dzieciak czy to duży, czy też mały

czeka właśnie na ten dzień.

Jego renifery dziś nam powiedziały,

że wybiera do nas się.

Ref. Mikołaju, Mikołaju- przyjedź z dalekiego kraju,

Mikołaju, Mikołaju-wszystkie dzieci cię kochają,

Mikołaju, Mikołaju-przywieź nam prezenty z raju,

Mikołaju, Mikołaju- wszystkie dzieci już czekają.