Żabki – Gr. II

zabkizabkizabki

W grupie ŻABKI z dziećmi pracują:

Ewa Długokęcka – nauczyciel

Barbara Obrębska  – nauczyciel (zastępstwo)

 Barbara Dąbrowska – pomoc do dzieci

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

   RYTMIKA   rytmika

Poniedziałek- 10.00-10.30

Środa- 10.30-11.00

GIMNASTYKA KOREKCYJNA   gimnastyka

Poniedziałek

Środa

Dla dzieci zakwalifikowanych przez lekarza ortopedę. W tym roku szk. tylko dla dzieci 6-letnich.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

RELIGIA

   JĘZYK ANGIELSKI   UK

Wtorek- 10.45- 11.oo (finansowany przez UM) oraz 13.05-13.30 (finansowany przez Radę Rodziców)

Piątek- 10.15- 10.30 (finansowany przez UM) oraz 09.30-09.55 (finansowany przez Radę Rodziców)


Podziękowania:

 • Dziękujemy Paniom:Marcie Migas, Małgorzacie Kazyszka i Urszuli Kalisz za pomoc w sprzedaży ozdób na wielkanocnym kiermaszu świątecznym.
 • Wszystkim Rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie w organizację uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka; w szczególności za przygotowanie poczęstunku i strojów dla dzieci. Serdeczne podziękowanie kierujemy do mam: Leny, Natalki, Amelki, Franka za nieocenioną pomoc w przebiegu uroczystości. Dziękujemy!!!!
 • Tacie Franka Grzywacza za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do muzeum,
 • Tacie Zuzi Ziniewicz za pomoc w zorganizowaniu wizyty Straży Granicznej w przedszkolu,
 • Mamom: Tomka Burchardt i Julii Gajek za pomoc w zorganizowaniu mikołajek w grupie,
 • Mamom: Julii Kowalskiej, Amelki Migas, Leny Kazyszka, Natalki Szczęśniak za pomoc w sprzedaży ozdób na kiermaszu świątecznym,
 • Rodzicom Kamila Chyły za pomoc w transporcie sprzętu nagłaśniającego do przedszkola.

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

09.04.2018r.-20.04.2018r.- Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Rodzinnym ,,Na Ratunek” organizowanym z okazji Dnia Ziemi -prosimy o wykonanie pojazdów uprzywilejowanych z surowców wtórnych

 

 • 17 .04.2018r. „Królewska droga” cz.1 spotkanie z przewodnikiem miasta Gdańska
 • 24. 04.2018r. „Królewska droga” cz. 2
 • 17 .04.2018r. o godz, 12.30 koncert muzyczny „Na szlaku leśnej przygody”, prosimy o stroje galowe dla dzieci.
 • 26.04.2018r.- dzieci wezmą udział w warsztatach osikowych ,,Pomysłowy Dobromir” (finansuje Rada Rodziców)
 • 21.05.2018 r.- warsztaty „W świecie mrówek ” (koszt pokryty z wyprawki)
 • 23.05.2018 r. o godz.13.00 uroczystość z okazji „Dnia mamy i taty”
 • 29.05.2018 r.- „Kochasz zwierzaki- poznaj alpaki” warsztaty edukacyjne,
 • 30.05.2018 r. – wycieczka autokarowa na farmę strusi do Kniewa (wyjazd 8.30- powrót ok. 14.30)

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy „Żabki” na miesiąc kwiecień

 

 1. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
 2. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza
 3. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów (5-latki)
 • Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.
 • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.
 • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.
 • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.
 • Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim.
 • Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.
 • Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).
 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
 • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).
 • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
 • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.
 • Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

 

 

Piosenki do nauki: 

melody-297358_1280„Mała Micziganka”

 

Taka mała Micziganka

mi się spodobała.

Takie wielkie pióro miała ,

ona taka mała.

Taka mała,

takie pióro,

takie pióro,

taka mała.

 

Taka mała,

takie pióro,

takie pióro,

taka mała.