Zasady, Nagrody, Kary

Z życia przedszkolaka- zasady, nagrody i kary

          Życie w grupie przedszkolnej to radość wspólnych zabaw i prac, radość dzielenia z drugim małym człowiekiem przeżyć. Przedszkole stwarza okazje, w których dziecko musi nauczyć się godzić z tym, że poza nim są inni, że nie zawsze można robić to, na co ma się ochotę.
W grupie rówieśniczej, jeśli ma być zachowany porządek, zapewnione poszczególnym dzieciom bezpieczeństwo, a jednocześnie swoboda działania, atmosfera radości i wzajemnego poszanowania, muszą istnieć jasne, zrozumiałe dla wszystkich i możliwe do realizacji zasady. Dzieci myślą bardzo konkretnie i potrzebują szczegółowych zasad i precyzyjnego określenia co wolno, a co jest niedozwolone, a także co się stanie, gdy postąpi ono wbrew przyjętym regułom.

Mając to na uwadze na początku roku szkolnego, w każdej grupie powstaje „Kodeks Przedszkolaka”, w tworzeniu którego biorą udział dzieci. Jeśli dzieci proponują zasady, wtedy biorą większą odpowiedzialność za ustalone reguły. Odcisk palca czy podpis każdego dziecka wyraża akceptację wypracowanych wspólnie zasad. Istotną sprawą jest konsekwentne i stanowcze ich przestrzeganie. Ustalenia takie wskazują dzieciom jasne granice i ułatwiają funkcjonowanie jego w grupie.
Z wytyczeniem dziecku granic jego zachowań, ustaleniem zasad wiąże się temat rozsądnego nagradzania i karania. Nagroda, która jest skutecznym środkiem wychowawczym, motywuje i zachęca dziecko do dalszego wysiłku i podnosi jego samoocenę. Jednak należy pamiętać, że za negatywne zachowania dziecko powinno ponosić konsekwencje.
Nagradzamy dzieci za:
• Podporządkowanie się zasadom przyjętym w „Kodeksie przedszkolaka”
• Za wysiłek włożony w wykonanie zadania,
• Za bezinteresowną pomoc innym.
Formy nagradzania:
• Pochwała na forum grupy,
• Pochwała przed rodzicami,
• Drobne nagrody rzeczowe np. naklejki motywacyjne, medale, dyplomy, odznaki…
• Możliwość wyboru zabawy organizowanej z całą grupą,
• Pełnienie głównej roli w zabawie,
• Zabawa atrakcyjną zabawką,
Konsekwencje wyciągamy za:
• Nie przestrzeganie przyjętych zasad,
• Stwarzanie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych,
• Zachowania agresywne,
Formy działania w przypadku niewłaściwego zachowania dziecka:
• Upomnienie słowne ( odwołanie się do Kodeksu Przedszkolaka),
• Rozmowa z dzieckiem- przedstawienie następstw niewłaściwego zachowania,
• Odmówienie dziecku przyjemności np. odsunięcie na krótki czas od zabawy,
• Rekompensata wyrządzonej innym krzywdy- przeprosiny, laurka, naprawa zniszczonej pracy…
• Próba wspólnego rozwiązania problemu,
• Wyrażenie smutku i zawodu,
• Poinformowanie rodziców o przewinieniu.

opracowała

Ewa Długokęcka